Objectius

Els objectius de l’Associació Cristianisme al Segle XXI són:

  • la inculturació moderna del cristianisme en una societat secular i plural;
  • la contribució a la represa i acompliment de les expectatives obertes pel Concili Vaticà II;
  • el foment del diàleg intercristià i interreligiós per facilitar l’intercanvi d’experiències de recerca de Déu,
  • i la promoció de la incorporació efectiva del laïcat en les responsabilitats de la vida de l’Església.

 Per la realització dels fins esmentats, l’Associació podrà:

  • promoure i celebrar congressos i altre tipus de trobades per l’intercanvi d’experiències i difusió de criteris coincidents;
  • establir contacte i compromisos d’actuació conjunta amb altres ens d’objectius afins o complementaris;
  • editar i publicar llibres, articles i altres treballs relacionats amb les activitats esmentades;
  • difondre informació sobre actes, activitats i treballs realitzats per altres persones afins,
  • i associar-se temporalment amb altres entitats per la realització d’una activitat, treball o edició conjuntament.