Papa Francesc: que el món estigui lliure d’armes nuclears

El 22 de gener de 2021 va entrar en vigor el Tractat per a la prohibició de les Armes Nuclears (TPAN). En l’audiència del dia 20 Francesc demanava “Animo fortament tots els Estats i totes les persones que treballin amb determinació per promoure les condicions necessàries per a un món sense armes nuclears, contribuint a l’avenç de la pau i la cooperació multilateral, que tan necessita avui la humanitat” . “Un crim contra l’home i la seva dignitat i contra tota possibilitat de futur.” Així és com el Papa ha definit repetidament l’ús de les armes nuclears, jutjant fins i tot d’immoral la seva mera possessió. Si “realment volem construir una societat més justa i segura hem de deixar que les armes caiguin de les nostres mans”.

El papa Francesc condemna no solament l’ús de les armes nuclears, sinó també la seva possessió. I subratlla amb força el caràcter immoral d’aquestes últimes. Des de la creació de les armes nuclears, l’Església catòlica s’ha posicionat en primera línia en la lluita contra aquestes a través dels seus valors morals de pau, justícia i defensa dels drets humans, del seu paper com a mediadora de conflictes en l’escena internacional i de la seva concepció de la guerra justa i ha recordat amb regularitat que “sempre es pot, però, témer que els experiments atòmics amb fins bèl·lics, si no cessen, posin en greu perill tota classe de vida al nostre planeta “(Pacem in Terris, 1963).

Els creients i els ciutadans hem de treballar a favor d’eliminar aquestes armes. Ens cal demanar al nostre govern que signi aquest TPAN. El TPAN va ser aprovat al 2017 en l’Assemblea General de Nacions Unides per 122 vots a favor i va ser signat per 84 països. Els països que disposen d’armes atòmiques com Estats Units, Regne Unit, França, la Xina o Rússia (que són els membres permanents del Consell de Seguretat de l’ONU i tenen dret de veto) i els països de l’OTAN, inclosa Espanya, no van assistir a la votació d’aquesta assemblea, no han signat el Tractat i s’hi oposen. Malgrat això, més de 50 Estats ja l’han ratificat i el 22 de gener de 2021, va entrar en vigor el TPAN i entra a formar part de la legislació internacional.

Aquest Tractat és una victòria de la societat civil organitzada: ha estat fruit de moltes organitzacions que, des que es van crear aquestes armes, s’han oposat a les mateixes. En concret, cal esmentar la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN, per les sigles en anglès), tasca que va ser reconeguda amb el Premi Nobel de la Pau el 2017. El text del Tractat esmenta les conseqüències catastròfiques, en termes humanitaris, que comportaria l’ús d’armes nuclears, esmenta la impossibilitat d’atendre les víctimes de la catàstrofe i recorda que el seu ús vulneraria el Dret Internacional Humanitari. Per tant, a partir del 22 de gener del 2022, les armes nuclears són il·legals, serà il·legal posseir, desenvolupar, desplegar, provar, utilitzar o amenaçar amb l’ús d’aquestes. Aquest tractat proporciona un instrument molt valuós a la societat civil per estigmatitzar aquestes armes i pressionar els governs que no l’han ratificat perquè ho facin.

Amb la ratificació d’aquest Tractat, cada Estat es compromet a no desenvolupar, assajar, fabricar, adquirir, emmagatzemar, estacionar, usar o amenaçar amb armes nuclears. Cada Estat es compromet a eliminar els seus programes nuclears, a desactivar les seves armes nuclears i a destruir-les de manera irreversible. El tractat també obliga els Estats a proporcionar assistència tant a víctimes com als Estats signants del TPAN que es veiessin afectats pel seu ús i la restauració de l’entorn.

Espanya i els països de la UE no han volgut votar el text del TPAN ni signar ni ratificar-lo, s’han situat donant suport als països que disposen d’armes nuclears i en favor de l’existència d’aquestes.

És el moment que el Govern espanyol decideixi en quin costat de la història es vol situar; a hores d’ara està al costat incorrecte, està amb els que recolzen l’existència d’armes nuclears, amb els que s’oposen a aquest Tractat. És hora que el nostre Govern doni suport a la prohibició global i jurídicament vinculant de les armes nuclears. Corren temps perillosos i l’existència d’armes nuclears i la seva evolució els fan encara més perillosos. És imperatiu que lliurem el món d’aquestes atroces armes abans que elles facin desaparèixer els humans i els altres milions d’éssers vius del planeta.

És moment que la societat civil pressioni el nostre Govern i els governants de la UE perquè signin i ratifiquin aquest Tractat per a la prohibició de les Armes Nuclears. També podem demanar i pressionar els alcaldes de les nostres ciutats perquè se sumin a la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau (Mayors for peace) que donen suport a municipis lliures d’armes nuclears. També es moment que les creients demanem a la Conferència Episcopal que demani al Govern Espanyol que canviï la seva postura i ratifiqui el TPAN.

El 10 de novembre de 2017, el Dicasteri de la Santa Seu va celebrar un simposi per debatre sobre les etapes cap a un món sense armes nuclears. Allà el papa Francesc va subratllat, d’una banda, les conseqüències humanitàries i el “fals sentiment de seguretat” que generen aquestes armes nuclears. Així mateix, va denunciar la paradoxa entre el cost elevat de les armes nuclears i la incapacitat per erradicar la fam al món. Aquest mateix any la Santa Seu es va dirigir activament a l’assemblea de les Nacions Unides per adoptar un Tractat sobre la Prohibició d’Armes Nuclears. El Vaticà es va mostrar partidari d’una veritable proscripció de les armes nuclears i va declarar il·legals tant la fabricació com la possessió de les mateixes.

El papa Francesc, que ha declarat que “la no violència és el veritable camí cap a la pau”, haurà de destinar molts esforços, ja que si bé ell creu que la desnuclearització total del món és un objectiu possible, també és conscient que el procés ha de ser progressiu i concertat i que algunes potències nuclears rebutgen tot avenç significatiu a l’hora d’implementar un desarmament nuclear.

¡Apostem per la vida!

 

Tica Font

Comparteix aquesta entrada

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.