L’acord de París sobre medi ambient (COP21)

Jaume Botey

Una de les millors herències que deixa el difícil 2015 és la creixent consciència mundial de la necessitat d’un canvi de model de desenvolupament, especialment en relació amb la natura. Dos exemples d’això han estat l’encíclica Laudato Si’, i al desembre la Conferència de París sobre el canvi climàtic (COP21). Hi ha consens científic que ens trobem davant d’un preocupant escalfament de la terra que tindrà greus conseqüències: augment del nivell d’aigua del mar, desertització, freqüents trastorns ambientals.

Després del fracàs de les 20 conferències anteriors (les més importants Rio 1992, Kyoto 1997, Kyoto 2005, Copenhaguen, 2009 …) a París s’han definit propostes més concretes: limitar per 2100 l’increment màxim entre 1’5 o 2 graus; programes quinquennals de reducció d’emissions per països; creació de mecanismes de verificació; assistència financera dels països desenvolupats als de menys recursos i més afectats pel canvi climàtic de 100.000 milions anuals de dòlars del 2020 a 2025, etc.

Els analistes diuen que probablement l’èxit més important de París ha estat la definitiva presa de consciència tant de la gravetat del problema com que estem al final de l’edat del petroli; el consens en què la causa de l’escalfament està en el factor humà (industrialització a partir del carboni i els hidrocarburs); i, davant d’un problema tan complex que afecta realitats tan dispars, l’establiment d’una metodologia d’anàlisi i propostes (per exemple, la distinció entre països desenvolupats, emergents i països pobres amb diferents nivells d’obligacions, la necessària ajuda dels països desenvolupats a els països pobres, mecanismes de transició cap a un model d’energies netes de carboni, etc.). En el fons és l’avenç cap a alguna cosa que la Laudato Si’ proposava reiteradament: la necessària percepció global de fenòmens que pertanyen a diferents àmbits com l’ecologia i l’economia, entre medi ambient i els moviments socials, entre models energètics i models socials.

No obstant això per a molts els resultats han estat decebedors. Així s’han expressat importants instituts internacionals d’ecologia i ONGs, com Greenpeace, Oxfam, 350.org, WWF (World Wide Fund for Nature), Ecologistes en Acció, Amics de la Terra. Fonamenten les seves crítiques en què l’acord és:

  1. Insuficient. Per exemple, les propostes presentades pels diferents països a París en relació amb el seu respectiu model de desenvolupament cap al 2100, totes sobrepassen en molt el límit dels dos graus.
  2. No-vinculant. En la seva globalitat l’acord és vinculant, però no ho són els objectius nacionals de reducció d’emissions per a cada país (en el text final s’usen condicionals “cada país hauria de posar en marxa mesures …”, ni ho són tampoc els compromisos de finançament.
  3. No es preveuen mecanismes per exigir o per imposar sancions en cas d’incompliment …
  4. És un risc la consideració de la Xina i l’Índia (2.400 milions) com països “emergents” i en conseqüència amb menors exigències.
  5. La temporalització a tan llarg termini farà difícil frenar la inèrcia dels efectes de l’escalfament produït en els últims dos-cents anys d’industrialització.
  6. No es desincentiven les inversions en la producció de combustibles fòssils o en fraking.
  7. Finalment, es diu, no hi ha una visió crítica de l’actual model de desenvolupament i en conseqüència pot suposar una aposta implícita per l’energia nuclear.

En definitiva, és un pas endavant. Però el got està només mig ple. Per preservar la natura i una vida digna per als que vindran hem d’omplir-lo del tot.

Com a creients, fills i filles de Déu i de la Mare Terra hem de descobrir l’aportació que cadascú haurem fer per a la conservació i bellesa del planeta. Aquest és un dels nostres bons desitjos per l’any que comença.

Comparteix aquesta entrada

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *