Associa’t

SI DESITGES…

  • participar activament en els congressos que en el futur promogui l’Associació.
  • estar al corrent de l’actualitat que afecta a l’Església.
  • tenir puntual informació sobre les activitats de les entitats promotores de “Cristianisme al s. XXI”.
  • tenir informació sobre llibres que tractin temes relacionats amb els objectius de l’Associació.
  • poder adherir-te a posicionaments proposats per l’Assemblea o la Junta de l’Associació, a iniciativa pròpia o dels socis, davant de fets, situacions, injustícies o actituds sobre els que es cregui que val la pena de fer-ho.
  • un mitjà en el que puguis fer sentir la teva veu.
  • estar al corrent de denúncies, posicionaments o actituds de les entitats promotores de “Cristianisme al segle XXI” que donaran peu a la possibilitat de la teva personal adhesió.
  • comptar amb una plataforma per facilitar l’agrupació de cristians per conversar lliurement sobre temes que et preocupin, i cercar mitjans per trobar resposta a les n ostres inquietuds a nivell d’espiritualitat, de fe i/o d’Església.
  • una plataforma per trobar cristians per conversar-hi sobre temes que et preocupin.
  • contribuir a una formulació de la fe cristiana amb els llenguatges del segle XXI.

ET PROPOSEM  QUE T’ASSOCIÏS A “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”

Per associar-te cal que imprimeixis i enviïs aquesta butlleta amb les teves dades completes i la informació de domiciliació bancària

Butlleta d’inscripció