Debat sobre el procés nacional català

Davant les dificultats del procés nacional català, Cristianisme al Segle XXI creiem que cal promoure formes de diàleg que obrin possibilitats de comprensió. Volem situar el diàleg no tant a partir de les perspectives des de les quals es parla habitualment (aspectes econòmics, polítics, el possible nou model territorial, integració a Europa) sinó des d’aquells…