XLII Universitat Catalana d'Estiu – 2010

uce2010XLII Universitat Catalana d’estiu
17-24 / AGOST / 2010

LA DEMOCRÀCIA ECONÒMICA: Una alternativa al capitalisme des de la ciutadania

Liceu Renouvier — Prada (Conflent)
17 d’agost, 2010

Amb la intenció d’explorar alternatives més justes i socials al capitalisme, el taller de debat entorn les alternatives al capitalisme ha comptat amb la participació de membres del Projecte Democràcia Econòmica i representants d’experiències d’aquesta altra economia: l’entitat FIARE dedicada a la Banca Ètica, i el cooperativisme, rebatent la idea de que no hi ha alternatives al capitalisme.

Cartell anunciador de l’aportació de “Cristianisme al segle XXI” 

Pàgina web de l’UCE 2010

Resum de l'aportació de “Cristianisme al segle XXI”

uce2010_cartellRESUM DE L’APORTACIÓ DE CRISTIANISME AL SEGLE XXI: HI HA ALTERNATIVES AL CAPITALISME 
El projecte Democràcia Econòmica aplega a persones provinents del món acadèmic, activistes de l’economia solidària i de moviments socials i cooperativistes, i ha analitzar diverses fórmules per assolir quotes més altes de justícia social que el sistema actual, en la seva fórmula liberal o social, no ha estat capaç d’oferir.

Elvira Duran, professora de filosofia, va centrar la seva presentació en respondre a la pregunta: és el capitalisme un sistema econòmic just? Per respondre aquest interrogant, va indagar en alguns dels debats que han protagonitzat l’àmbit de la filosofia política durant les darreres dècades del segle XX i els primers anys del nou mil·lenni. A partir dels arguments del liberal igualitarista John Rawls, Duran va examinar la compatibilitat entre el capitalisme liberal –o de laissez-faire– i els principis de justícia als quals les nostres societats contemporànies no poden renunciar en cap cas, sempre que no vulguin trair els seus valors més bàsics: la llibertat, la igualtat d’oportunitats real i la solidaritat o fraternitat. Seguint a Rawis arribà a la conclusió que ni el capitalisme liberal ni l’Estat del benestar compleixen els criteris de justícia.

Luca Gervasoni, coordinador del llibre: Democràcia Econòmica: Vers una alternativa al capitalisme juntament amb Antoni Comin i Oliveres, va voler sistematitzar les principals conclusions i propostes de la publicació. El projecte que en deriva, la democràcia econòmica, no renega de la fórmula de mercat i defuig la planificació centralitzada, però reclama una regulació dels fluxos financers i implantar fórmules empresarials de tipus cooperatiu, més democràtiques i igualitàries. Gervasoni no va renunciar a l’acció política per construir aquest sistema, però va subratllar que “el principal valor que cal demanar a la ciutadania és el principi de coherència” entre la nostra ideologia i el nostre fer i desfer diari. Algunes d’aquestes accions que permetrien edificar l’alternativa des de baix serien ingressar els estalvis a la banca ètica, fer un consum responsable o treballar i consumir en cooperatives (per a més informació podeu llegir el text Més enllà del capitalisme ).

Josep Maria Gasch, membre de Cristianisme al Segle XXI i de FIARE, i Jordi Marí, director de FETS, van reivindicar que una de les principals alternatives de que disposem per viure “amb més coherència” i promoure un sistema postcapitalista és l’aposta per la Banca Ètica. “L’activitat econòmica no és neutral. No es desenvolupa mitjançant mecanismes automàtics, involuntaris o inintencionats. Tota decisió econòmica és, en darrer terme, una decisió ètica, assumida des d’un marc determinat de convicció, les conseqüències de les quals afavoreixen uns i perjudiquen altres” van afirmar.

Marí va afirmar que en els nostres entorns, cada vegada més persones i organitzacions es van fent conscients d’aquesta realitat i intenten prendre les decisions sobre el destí dels seus estalvis basant-se en una informació fiable i suficient. La pretensió de donar respostes satisfactòries a aquesta demanda ciutadana es troba a l’inici del projecte de Banca Ètica de Fiare (per a més informació, podeu consultar el document La democràcia econòmica: Vers una alternativa al capitalisme: versió en ppt / versió en pdf)

En Josep Mª Gasch va exposar unes línies sobre les cooperatives com un dels eixos o pilars d’una alternativa al capitalisme tenint en compte que intenten ser empreses   democràtiques i socials. La exposició va girar, per una banda en la explicació de les vivències personals al voltant de l’assessoria  que va fundar el  ponent amb altres advocats, tècnics i personal administratiu i les diverses experiències solidàries que des de l’assessoria es van recolzar i impulsar en especial en motiu de la crisi dels anys setanta, tot assenyalant que algunes cooperatives encara funcionen avui dia; i per altra banda  va posar de manifest els valors i perills que envolten el desenvolupament cooperatiu. Un punt important de la exposició per la seva connexió amb les finances ètiques fou el recordar que COOP-57, cooperativa de serveis financers es va poder constituir per la aportació de capital que un grup de treballadors de “Editorial Bruguera” varen realitzar, capital que provenia de part de les indemnitzacions que van cobrar en motiu del seu acomiadament; el grup eren 57 i d’ací el nom de la cooperativa.

Comparteix aquesta entrada