Redes Cristianas – Assemblea 2007

redes-cristianas-200710-11 / NOVEMBRE / 2007

I Assemblea “Redes Cristianas”

Del taller que se’ns va encomanar a Cristianisme al segle XXI per l’Assemblea celebrada els dies 10 i 11 de novembre de 2007, va sorgir, per unanimitat entre els participants, la següent proposta: 

1. Promoure el diàleg per lograr la supressió de les vigents normes concordatàries a fi d’avançar vers una uniformitat formal entre totes les religions, tenint en compte tant la inconstitucionalitat d’aquelles com la infracció de principis internacionals entre ells el de llibertat de creences i la no discriminació per motius religiosos. 

2. Instar de la jerarquia catòlica el replantejament de la seva actitud enfront les normes concordatàries, en tant que aqestes dificulten les relacions entre les distintes confessions a causa dels privilegis que es reconeixen a l’Església Catòlica.

3. Promoure espais de diàleg per la informació sobre les relacions de totes les confessions amb l’Estat.

Manifiesto de la I Asamblea de Redes Cristianas

Pàgina web de Redes Cristianas

Comparteix aquesta entrada