Encontres per al diàleg | Encuentros para el diálogo

[versión en castellano disponible al final]

El passat 27 de novembre, promogut per “Cristianisme al Segle XXI” i pel grup “Èxode” de Madrid, al monestir barceloní de Sant Pere de les Puel·les, va tenir lloc una trobada entre intel·lectuals castellans i catalans, el qual, recordant la prestigiosa publicació de Joaquín Ruiz-Giménez, va prendre per títol Encontres per al diàleg. L’objectiu  no era altre que el de prendre consciència de com s’està vivint a Catalunya i  a fora  el conflictiu procés català, a partir d’una anàlisi del passat i del present, així com de les seves actuals i futures repercussions, amb el intent d’establir ponts de diàleg entre Catalunya i Espanya. Per a això, es van oferir diversos documents que permetien preparar la trobada més enllà de la simple improvisació. El grup madrileny estava compost pels senyors Evaristo Villar, Alfredo Abad, Teresa Arenillas Benjamín Forcano, Miguel Ángel de Prada, Juan José Sánchez Bernal, Manuel García Guerra, Jose Ramon Gonzalez Parada; el català, per Jaume Botey, Sefa Amell, Marta López Ballalta, Jordi Borja, Àngel Miret Serra, Lluís Busquets i Grabulosa, Carles de Ahumada, Joel Cortés, Josep Busquets, Joaquim Sampere-Carreres, Xavier Casanovas i M. Pilar Massana. La trobada va començar a les deu del matí, amb la rebuda de la superiora del monestir, que va convidar els presents a trobar-se com a casa i a debatre amb sinceritat la temàtica platejada, alhora que va agrair que poguessin ser presents, en la majoria de sessions , encara que simplement com a oients, les germanes Roser Caminal i Teresa Botey.

Després de les presentacions, informació dels objectius de la jornada —es tractava escoltar-nos mútuament, gairebé d’una trobada familiar, més que d’un debat per arribar a solucions— i una ronda de presentacions, van prendre la paraula Alfredo Abad i Jaume Botey. El primer, advocant des de la perspectiva protestant per l’imperatiu herètic de Peter L. Berger, segons el qual cap tradició religiosa (ni política) té garanties de futur ni el monopoli de la veritat, afirmà trobar-se bé en la diversitat de parers davant la situació política que es vivia a Catalunya. Segons ell, cada narrativa és una construcció, amb un marc propi, i, amb referències a la etòloga Adela Cortina i al científic cognitiu Georges P. Lakoff, tot i jutjar com a pervers el discurs sobre la unitat d’Espanya, des de la seva experiència escocesa, confirmà una postura favorable al dret de determinació de Catalunya, però contrària a la unilateralitat. A partir de la metàfora del nen que plora perquè té gana, exposà que el pa podia considerar-se l’objectiu de Catalunya; pot esdevenir-se que sigui difícil aconseguir-lo, però el que no hauria de negar-se és la fam. Arribats a aquest punt, va considerar el problema català com un episodi manifest d’un problema molt més gran, que arriba a Espanya sencera, i va establir tres sediments a tenir en compte: 1) Contribuir  a fer una metàfora alternativa a la realitat, basada en la ciutadania i la sobirania, diferent de les que es confronten ( “l’així anomenat xoc de trens és inacceptable”, va dir); 2) Prendre consciència de la incapacitat del marc jurídic hispànic, capaç de corrupcions sistèmiques i de judializacions i intervencions estatals esbiaixades ( “l’empoderament de la ciutadania ha de defensar i preservar els drets fonamentals”); va posar com a exemple que, igual que el dret d’asil dels emigrants acaba sent un dret “zombi”, també la democràcia en un estat d’excepció acaba sent democràcia “zombi”; 3) decidir-nos a buscar consensos (“pactes polítics com a camí i meta” ) sense lamentar la manca d’oportunitats en negociacions passades ni convertir-nos en profetes de calamitats.

Per la seva banda, J. Botey, partint de les vivències i les ressonàncies de l’actual situació, i dels efectes que té en la societat, es va referir a documents anteriors sobre l’emotivitat inaprehensible o la necessitat de situar-nos en un terreny entre raó i sentiment, entre utopia i la realpolitik, que permeti avançar. (No en va dir Renan que “una nació és quelcom més que una ubicació geogràfica: és una idea o un principi espiritual”). Pel que fa al passat referèndum il·legal de l’1 d’Octubre, va assegurar haver viscut un sentiment positiu en ser testimoni d’un procés d’apoderament popular i de construcció col·lectiva d’una nació i de formar part de la mateixa. Després de set anys de continuades mobilitzacions socials, per Botey, l’1-O no només comporta la revisió del pacte constitucional de 1978 sinó a qüestionar el model de transició política, que ha emergit d’un subconscient col·lectiu transversal, fruit probable d’un constant treball d’acollida, alfabetització, noviolència, etc., en un terreny més cultural i prepolític que una altra cosa. Després d’aquest sentiment positiu, va parlar d’un altre, del tot negatiu: la humiliació que va suposar la violència (no acceptada per les autoritats) de l’1-O, la imposició sense límit de l’article 155 i de l’estat d’excepció, la estigmatització  del poble català en el sentit d’Erving Gofman ( “A por  ellos!“, “¡Puigdemont al paredón!” …), cosa que ha pervertit l’ús del dret, arribant-se a acusar de terroristes, sediciosos i rebels a persones nodrides i crescudes en la noviolència com a els dos Jordis (Sànchez i Cuixart) i a ser objectes de venjança, calúmnies i mentides alguns dirigents catalans (exemple del Tribunal de comptes), quan no de presó i exili com ha passat amb els membres del govern autonòmic. Després d’aquestes dues actituds, va reflexionar sobre el sentiment de desconnexió de l’Estat espanyol, assegurant que el que ha passat no s’oblidarà pas fàcilment. Va acabar preguntant-se si en el debat de la tarda es podria albirar alguna negociació política, però va acabar amb angoixa demanant: “Amb qui?”

Després d’aquestes dues elaborades intervencions, van participar en l’exposició de fets tots els representants catalans, a partir de la seva pròpia biografia i amb opinions diverses. Així, J. Borja va afirmar que es va tractar d’un procés mal plantejat des de les cúpules polítiques, perquè no se sabia si era legal o insurreccional, va criticar el paper dels intel·lectuals hispànics des de l’any 2006, va assegurar que calia pacificar Catalunya i va acabar amb una crítica a l’estat espanyol que practica la política del menyspreu a dones, immigrants, indigents i, com s’ha escaigut, també als catalans. X. Casanovas es va alinear amb els que consideraven els fets esdevinguts com un problema ampli de l’estat espanyol que ve arrossegant sense solucionar una triple crisi: socioeconòmica, democràtica (corrupció i falta de separació de poders) i territorial; va assegurar que no era independentista, però que, donada la situació, estava a un mil·límetre de la conversió. A. Miret, per a qui l’Estat s’havia extralimitat, va voler fer comprendre als convidats què els suposaria si 10.000 policies els ocupessin i vigilessin. S. Amell se sentia dolguda pel viscut. Per J. Cortés, el procés havia revelat actuacions de l’extrema dreta ( “els ous de la serp s’han donat a conèixer i es protegeixen”), encara que segueixin movent els fils de l’estat les cent famílies de sempre, seguim amb les desigualtats i economistes de prestigi com ara Piketty, Krugman o Stiglitz profetitzin una terrible pèrdua del poder adquisitiu per a un futur proper. M. López va posar l’exemple que, després d’haver viscut a El Escorial i haver fet bons amics, no la van trucar per veure com se sentia fins al dia 3. L. Busquets i Grabulosa va explicar experiències personals de l’1-O (entre altres, que no es va deixar votar a la seva sogra per portar una fotocòpia del DNI), va augurar uns processos judicials venjatius en un futur no llunyà, va posar en paral·lel l’estada de Puigdemont a Brussel·les amb la de Macià després dels fets de Prats de Molló, va assegurar que el govern de Rajoy havia forçat  la Caixa i Banc de Sabadell a anar-se’n de Catalunya, va llegir l’article 155 de la Constitució per col·legir fins a quin punt  s’havia excedit el govern i va afirmar que els catalans s’havien sentit estafats amb la transició que va seguir a la Constitució de 1978 . C. de Ahumada va revelar la seva frustració davant el sistema i va reivindicar el món rural. J. Busquets va argumentar que l’aparició de Ciutadans començà a fracturar la societat catalana i va dibuixar com problemes peremptoris a resoldre el migratori i l’ecològic. J. Sempere va esbossar un futur negre amb l’Espanya actual (va parlar de “col·lapse civilitzatori ambiental”), va denunciar l’actual sistema mediàtic espanyol i els processos de recentralització, va oferir una llista de lleis del parlament català recorregudes al TC i va distingir entre dret a decidir (favorable en un 80%) i independència. M. Pilar Massana va voler dessacralitzar el problema sentint-se sobiranista més que independentista i valorant els successos esdevinguts com una oportunitat per aconseguir un país millor.

Arribats a aquest punt, es va fer un recés d’un quart d’hora per prendre un cafè. Tornats a la feina, va tocar el torn de paraula als representants castellans, els quals van agrair el clima de sinceritat, seny i bonhomia amb què s’havia intervingut i van exposar les seves dificultats per parlar del tema català, fins i tot en els seus selectes mitjans de comunicació. García Guerra va parlar de distracció enorme, per la banda castellana, i d’una necessitat d’empatia per tornar als valors republicans; Juanjo Sánchez, des d’una sintonia profunda, va parlar de profund cabreig amb l’actual govern i amb els temors d’una esquerra impotent i incapaç d’avançar cap a un federalisme republicà; M. A de Prada, amb una esposa, la carrera de la qual es va desenvolupar a Girona, se sentia estupefacte per la banda positiva del relat, tot i que, l’altra l’altra banda, especialment el sobiranisme il·lusori, li grinyolava, afirmant sentir-se més internacionalista que nacionalista o espanyolista. Va dir haver votat “no” a la Constitució perquè sanciona la monarquia i el mercat capitalista i va parlar de greuges mutus entre uns i altres. E. Villar, per la seva banda, va agrair que es parlés sense embuts; T. Arenilla valorà  des de la perplexitat que semblés que a Catalunya tothom era progressista i d’esquerres i que en tot s’hagués actuat bé; González Parada, que estimà l’1-O com una victòria catalana per l’organització cívica del que havia esdevingut, li preocupava més el protofeixisme menyspreador que l’anticatalanisme i assegurà que calia  parlar més de reactivació d’esforços col·lectius que no pas de reconciliació, de manera que serien necessaris comitès de solidaritat, reproduir aquests debats així com saber distingir els espais adequats dels necessaris. B. Forcano, va dir haver escoltat una part del relat, davant la qual cosa caldria donar la paraula a l’altra part i va acabar amb tres preguntes: l’independentisme va sorgir espontàniament de la ciutadania o per pressions sociopolítiques?, fins a quin punt milloraria les condicions de les classes menys afavorides?, i amb quins nous valors podríem recuperar la unió del tot?

Era l’hora de dinar, que vam realitzar fraternalment i sense perdre temps a l’hostatgeria del monestir. A la tarda, després de l’hora de la comunitat (cum munere> ‘amb regals’), ja que es van oferir revistes i llibres els uns als altres, es van plantejar, en un primer moment, quatre blocs de discussió sorgits de les aportacions de la matí. Deixaríem per al final la proposta de solucions.

Dels quatre blocs a debat van sorgir moltes preguntes i propostes. Ressenyem-ne algunes:

I) El problema no és de Catalunya sinó d’Espanya sencera. Es parlà del necessari “canvi de marc global” que havia proposat Alfredo en la seva ponència, en el sentit que el nou “marc” pogués plantejar temes avui enquistats com el model econòmic, la immigració i el mateix model territorial; de la necessitat d’eixamplar la consciència en el conjunt de la població de l’estat en relació amb el que passa a Catalunya; de la greu manca de separació de poders a l’estat espanyol actual; de la necessària consideració del conflicte català “com una oportunitat” per al conjunt d’Espanya; dels greuges de Catalunya respecte de l’estat en temes reconeguts pel propi govern del PP com el dèficit fiscal o les inversions; de la necessitat de canviar, amb projectes de conjunt, la correlació de forces del PP respecte dels altres partits; de la definició de nació —per a alguns d’origen ètnic, lingüístic i cultural, per a altres simple administració estatal— i el fet de ser “subjecte polític i jurídic sobirà” com diu la Declaració de sobirania del Parlament català (23-I-2013 ; de la manca de consideració sobre el sentiment a Catalunya com a subjecte colonitzat i subaltern (caldria afavorir una dinàmica que construís un subjecte humà que ens permetés reconèixer-nos com iguals els uns als altres).

II) Relacions entre allò local i allò internacional. Es va parlar que no hi ha d’haver contradicció entre el que és local i el  que és global, esmentant el tan conegut eslògan de “pensa localment i actua globalment”; es van citar com a exemples d’aquesta no contradicció el nou model d’economia de proximitat, producció en cooperatives, autoconsum; es denuncià l’ofec que suposen els grans trusts econòmics com el Zeta i el TTIP o la mateixa Europa; es va parlar de la necessitat de crear marcs de sobiranies compartides,  d’un nou model de federalisme radical i del fet  que la nació catalana completa ha de comprendre en un futur  la totalitat dels Països Catalans.

III) Hi ha oposició entre la identitat nacional i la identitat de classe? Es va insistir que no hi ha contradicció entre consciència de classe i consciència d’identitat com a poble; que tota persona té moltes identitats superposades (classe, poble, gènere) i valors superposats (pau, ecologia, noviolència), que no han de ser entesos com a contradictoris; es digué que la relació de domini o classe subalterna es reprodueix també a nivell col·lectiu com a nació hegemònica o dominant i nació subalterna; es reflexionà sobre la consciència de les tres tradicions territorials (la jacobina o centralista, la federalista i la autodeterminativa) i sobre el fet que les solucions independentistes i assimiladores no han donat resultat; es constataren la transversalitat internacionalista, la negació dels impossibles lògics (no pot haver-hi nacionalisme d’esquerres ni esquerra nacionalista?), la paradoxa de certs marcs mentals (¿poden els espanyols imaginar Espanya sense Catalunya?), la qüestió de la immersió lingüística escolar com a assoliment de l’esquerra catalana i no de la burgesia, entre moltes altres.

IV) Legalitat versus legitimitat. Es va parlar que l’avanç de la història sempre ha estat resultat de ruptures, a la superació dels marcs legals, així des de la supressió de l’esclavitud fins a les sufragistes, que van trencar el marc de la legalitat; s’afirmà que que la Reforma de Luter fa 500 anys va suposar, de fet, una declaració Unilateral d’Independència respecte de l’Església; es digué que cal plantejar seriosament el significat de la “desobediència civil”. En aquest marc es va plantejar què podria significar la Constitució i les propostes de reforma de la mateixa. Es va considerar que, donada l’actual correlació de forces, amb seguretat no reformaria els eixos constitucionals de fons (per exemple la monarquia o el model econòmic) i, per això, per a la majoria de catalans una reforma cosmètica en l’actual situació no té cap interès.

Després d’una breu pausa va arribar l’hora d’aportar solucions al conflicte. Per a uns, es tractava de restablir la Catalunya autònoma dins de l’Estat recuperant el que el TC havia suprimit del nou Estatut, després de ser ratificat pels catalans. Per a d’altres, com el “Cafè per a tots” hauria d’implantar la “Sobirania per a tots”, difonent l’anhel per tot Espanya més enllà de Madrid. També hi va haver qui trobava necessari eixamplar la base, sense urgències ni esperar èxits mastodòntics, sinó amb un treball capil·lar i d’osmosi. Des del costat català hi va haver qui, després de seriosos estudis, havia arribat a la conclusió que no hi ha solució possible, perquè l’Estat mai ha complert els pactes amb Catalunya com demostren fets tan escandalosos com que, segons els comptes territorialitzats, el dèficit fiscal admès per Hisenda el 2003 (últimes dades públiques) és de 8.800M € i dels 306 M € compromesos per a emergències en rodalies per al període 2012-2016, s’hagi invertit només el 8% d’aquella quantitat; per tot això, segons el seu entendre, el millor favor que  podia sol·licitar era una bona ajuda per aconseguir una emancipació no traumàtica. A la qual cosa se li va oposar des del costat castellà que el millor era l’emancipació de tots.

Pel que fa a propostes concretes es va acordar que aquests Encontres per al Diàleg havien de prosseguir, seguint l’acollida i germanor d’aquest primer, i es deixà als mateixos que van convocar aquest la proposta del com i quan continuar. Després del bon clima experimentat, tot i les arestes del debat, la trobada va finalitzar a les 6 en punt, perquè l’AVE no espera.

___________________________________________________________________________________

 

El pasado 27 de noviembre, promovido por “Cristianisme al Segle XXI” y por el grupo  “Éxodo” de Madrid, en el monasterio barcelonés  de Sant Pere de les Puel·les, tuvo lugar un encuentro entre intelectuales castellanos y catalanes, el cual, paragonando la prestigiosa  publicación de Joaquín Ruiz-Giménez, tomó por título Encuentros para el diálogo. El objetivo del mismo no era otro que el de tomar conciencia de cómo se está viviendo en Catalunya y fuera de ella el conflictivo proceso catalán, a partir de un análisis del pasado y el presente, así como de sus actuales y futuras repercusiones, con el intento de establecer puentes de diálogo entre Catalunya y España. Para ello, se ofrecieron diversos documentos que permitían preparar el encuentro  más allá de la simple improvisación. El grupo madrileño estaba compuesto por los señores Evaristo Villar, Alfredo Abad, Teresa Arenillas  Benjamín Forcano, Miguel Ángel de Prada, Juan José Sánchez Bernal, Manuel García Guerra, Jose Ramon Gonzalez Parada; el catalán, por Jaume Botey, Sefa Amell, Marta López Ballalta, Jordi Borja, Àngel Miret Serra,  Lluís Busquets i Grabulosa, Carles de Ahumada,  Joel Cortés, Josep Busquets, Joaquim Sampere-Carreras, Xavier Casanovas y M. Pilar Massana. El encuentro empezó a las diez de la mañana, con el recibimiento de la superiora del monasterio, que invitó a los presentes a encontrarse como en casa y a debatir  con  sinceridad la temática plateada, a la vez que agradeció que pudieran estar presentes  en la mayoría sesiones, aunque simplemente como oyentes, las hermanas  Roser Caminal i Teresa Botey.

Tras las presentaciones, información de los objetivos de la  jornada —se trataba  escucharnos mutuamente, casi de un encuentro familiar, más que de un debate para llegar a soluciones—  y una ronda de presentaciones, tomaron la palabra  Alfredo Abad y Jaume Botey. El primero, abogando desde la perspectiva protestante por el imperativo herético de Peter L. Berger, según el cual ninguna tradición religiosa  (ni política) tiene garantías de futuro ni el monopolio de la verdad, afirmó  encontrarse bien en la diversidad de pareceres ante la situación política que se vivía en Catalunya. Opinó que cada narrativa es una construcción, con un marco propio,  y, con referencias a la etóloga Adela Cortina y al científico cognitivo Georges P. Lakoff, a pesar de juzgar como perverso el discurso sobre la unidad de España,  desde su experiencia escocesa, afirmó una postura favorable al derecho de determinación de Catalunya, pero contraria a la unilateralidad. A partir de la metáfora del niño que llora porque tiene hambre, expuso que el pan podía considerarse el objetivo de Catalunya; puede que sea difícil conseguir pan, pero lo que no debería negarse es el hambre. Llegados a este punto, consideró el problema catalán como un episodio manifiesto de un problema a todas luces mayor, que alcanza a España entera, y  estableció tres  sedimentos a tener en cuenta: 1) Contribuir a fabricar una metáfora alternativa a la realidad, basada en la ciutadania y la soberanía, distinta de las que se confrontan (“el así llamado choque de trenes, es inaceptable”, dijo); 2) Tomar conciencia de la incapacidad del marco jurídico hispánico, capaz de corrupciones  sistémicas y de judializaciones e intervenciones estatales sesgadas (“el empoderamiento de la ciudadanía debe defender y preservar los derechos fundamentales”); puso como ejemplo que, al igual que el derecho de asilo de los emigrantes acaba siendo un derecho “zombi”, también la democracia en un estado de excepción acaba siendo democracia “zombi”; 3) Decidirnos a buscar consensos —“pactos políticos como camino y meta”— sin lamentar falta de oportunidades en negociaciones pasadas ni convertirnos en profetas de calamidades.

Por su parte, J. Botey, partiendo de las vivencias y las resonancias de la actual situación, y de los efectos que tiene en la sociedad, se refirió a documentos anteriores sobre la emotividad inaprensible, o la necesidad de situarnos en un terreno entre razón y sentimiento, entre utopía y la realpolitik, que permita avanzar. (No en vano dijo Renan que “una nación es algo más que una ubicación geográfica: es una idea o un principio espiritual”). En cuanto al pasado referéndum  ilegal del 1-Octubre, aseguró haber vivido un sentimiento positivo al ser testigo de un proceso de empoderamiento popular y de construcción colectiva de una nación y de formar parte de la misma. Tras siete años de continuadas movilizaciones sociales, para Botey, el 1-O no sólo conlleva la revisión del pacto constitucional de 1978 sino a cuestionar el modelo de transición política, que ha emergido de un subconsciente colectivo transversal, fruto probable de un  constante trabajo de acogida,  alfabetización,  no-violencia, etc., en un terreno más cultural y pre-político que otra cosa. Tras este sentimiento positivo, habló de otro, a todos los efectos negativo: la humillación que supuso la violencia (no aceptada)  del 1-O, la imposición sin límite del artículo 155 y del estado de excepción, la estigmatización del pueblo catalán en el sentido de Erving Gofman  (“¡A por ellos!”, “¡Puigdemont al paredón!”…), cosa que ha pervertido  el uso del derecho, llegándose a   acusar de terroristas, sediciosos y rebeldes a personas crecidas en la no-violencia como los dos Jordis (Sànchez y Cuixart) y a ser objetos de venganza, calumnias y mentiras algunos dirigentes catalanes (ejemplo del Tribunal de cuentas), cuando no de cárcel y exilio  como ha sucedido con los miembros del gobierno autonómico. Tras estas dos actitudes, reflexionó sobre el  sentimiento de desconexión del Estado español, asegurando que lo ocurrido no se olvidará con facilidad. Terminó preguntándose si en el debate de la tarde cabría alguna negociación política, pero  terminó pidiéndose angustiosamente: “¿Con quién?”

Tras estas dos elaboradas intervenciones, participaron en la exposición de hechos  todos los  representantes catalanes, a partir de  su propia biografía y con opiniones diversas. Así, J. Borja afirmó que se trató de un proceso mal planteado des de las cúpulas políticas, porque no se sabía si era legal o insurreccional, criticó el papel de los intelectuales hispánicos desde el año 2006, aseguró que era necesario pacificar Catalunya y  terminó con una crítica al estado español que practica la política del desprecio a mujeres, inmigrantes, indigentes y, como se ha terciado, también a los catalanes. X. Casanovas se alineó con los que consideraban los hechos acaecidos como un problema amplio del estado español que viene arrastrando sin solucionar una triple crisis: socioeconómica, democrática (corrupción y falta de separación de poderes) y territorial; aseguró asimismo que no era independentista, pero que, dada la situación, estaba a un milímetro de la conversión. A. Miret, para quien el Estado se había extralimitado, quiso  hacer comprender a los invitados qué les supondría si 10.000 policías los ocuparan y vigilaran. S. Amell se sentía dolida por lo vivido. Para J. Cortés, el proceso había desvelado  actuaciones de la extrema derecha  (“los huevos de la serpiente  se han desvelado y se protegen”), aunque sigan moviendo los hilos  del estado las cien familias de siempre, sigamos con las desigualdades y economistas de prestigio como Piketty, Krugman o Stiglitz profeticen una terrible pérdida del poder adquisitivo para un futuro cercano. M. López puso el ejemplo de que, tras haber vivido en El Escorial y haber hecho buenos amigos, no la llamaron para ver cómo se sentía hasta el día 3.  L. Busquets i Grabulosa  explicó experiencias personales del 1-O (entre otras que no se dejó votar a su suegra por llevar una fotocopia del DN), auguró unos procesos vengativos en un futuro no lejano, puso en paralelo la estancia de Puigdemont en Bruselas  con la de Maciá  tras los hechos de Prats de Molló, aseguró que el gobierno de Rajoy había forzado a la Caixa i Banco de Sabadell a marcharse de Catalunya, leyó el artículo 155 de la Constitución para colegir cómo se había excedido el gobierno y afirmó que los catalanes se habían sentido estafados con la transición que siguió a la Constitución de 1978.  C. de Ahumada desveló su frustración ante el sistema y  reivindicó el mundo rural. J. Busquets  argumentó que quien empezó a fracturar la sociedad catalana fue la aparición de C’s y dibujó como problemas perentorios a resolver el migratorio y el ecológico. J. Sempere esbozó un futuro negro con la España actual (habló de “colapso civilizatorio ambiental”), denunció el actual sistema mediático español y los procesos de recentralización, ofreció una lista de leyes del parlamento catalán recurridas al TC y distinguió entre derecho a decidir  (favorable en un 80%) e independencia. M. Pilar Massana quiso desacralizar el problema sintiéndose soberanista  más que independentista y valorando los sucesos acaecidos como una oportunidad para lograr un país mejor.

Llegados a este punto, se hizo un receso de  un cuarto de hora para tomar un café. Vueltos al trabajo, tocó el turno de palabra a los representantes castellanos, quienes agradecieron el clima de sinceridad y sensatez con los que se había intervenido y expusieron sus dificultades para hablar del tema catalán, incluso en sus selectos medios de comunicación. García Guerra habló de despiste enorme y de una necesidad de empatía para volver a los valores republicanos; Juanjo Sánchez, desde una sintonía profunda, habló de profundo cabreo con el actual gobierno y con los temores de una izquierda impotente e incapaz de avanzar hacia un federalismo republicano; M. A de Prada, con una esposa cuya carrera se desarrolló en Gerona, se sentía estupefacto por la parte positiva del relato, aunque la otra parte, en especial el soberanismo ilusorio, le rechinaba, afirmando sentirse más internacionalista que nacionalista o españolista. Dijo haber votado “no” a la Constitución porque sanciona la monarquía y el mercado capitalista y habló de agravios mutuos entre unos y otros. E. Villar, por su parte, agradeció que se hablara sin tapujos; T. Arenilla juzgó desde la perplejidad que pareciera que en Catalunya todo el mundo era progresista y de izquierdas; González Parada, que  juzgo el 1-O como una victoria catalana por la organización cívica de lo sucedido, le preocupaba más el protofascismo  despreciativo que el anticatalanismo y juzgó que era necesario hablar más de reactivación de esfuerzos colectivos  que no de reconciliación, por lo que serían necesarios  comités de solidaridad,  reproducir esos debates  así como saber distinguir los espacios adecuados de los necesarios. B. Forcano, dijo haber escuchado una parte del relato, ante lo cual sería necesario  dar la palabra a la otra parte y terminó con tres preguntas: ¿el independentismo surgió espontáneamente de la ciudadanía o por presiones sociopolíticas?, ¿hasta qué punto mejoraría las condiciones de las clases menos favorecidas? Y ¿con qué nuevos valores podríamos recuperar la unión del todo?

Era la hora del almuerzo, que realizamos fraternalmente y sin perder tiempo  en la hospedería del monasterio. Por la tarde, tras la hora de la comunidad (cum munere> ‘con regalos’), ya que se ofrecieron revistas y libros unos a otros, se plantearon, en un primer momento,  cuatro bloques de discusión surgidos de las aportaciones de la mañana. Dejamos para el final la propuesta de soluciones.

De los cuatro bloques a debate surgieron muchas preguntas y propuestas. Reseñemos algunas:

I) El problema no es de Catalunya sino de España entera.  Se habló del necesario “cambio de marco global” que había propuesto Alfredo en su ponencia, en el sentido que el nuevo “marco” pudiera plantear temas hoy enquistados como el modelo económico, la inmigración, y el mismo modelo territorial; de la necesidad de ensanchar la conciencia en el conjunto de la población del estado en relación con lo que ocurre en Catalunya; de la grave falta de separación de poderes en el estado español actual; de la necesaria consideración del conflicto catalán “como una oportunidad” para el conjunto de España; de los agravios de Catalunya respecto del estado en temas reconocidos por el propio gobierno y PP como déficit fiscal o inversiones; de la necesidad de cambiar, con proyectos de conjunto, la correlación de fuerzas del PP respecto de los demás partidos; de la definición de nación —para algunos de origen étnico, lingüístico y cultural, para otros simple administración estatal—y el hecho de ser “sujeto político y jurídico soberano” como reza la Declaració de sobirania del Parlamento catalán (23-I-2013); de  la falta de consideración  sobre el sentimiento en Catalunya de sujeto colonizado y subalterno (habría que favorecer una dinámica que construya un sujeto humano que nos permita reconocernos como iguales unos a otros).

II) Relaciones entre lo local y lo internacional. Se habló que no debe haber contradicción entre lo local y lo global, citando el tan conocido eslogan de “piensa localmente y actúa globalmente”;  se citaron como ejemplos de esta no contradicción el nuevo modelo de economía de proximidad, de la producción en cooperativas o del autoconsumo; se denunció el ahogo que suponen los grandes trusts económicos como el Zeta y el TTIP o la misma Europa; se habló de la necesidad de crear marcos de soberanías compartidas,  de un nuevo modelo de federalismo radical, del hecho que la nació catalana entera deberá abrazar en el futuro la totalidad de los Països Catalans.

III) ¿Hay oposición entre la identidad nacional y la identidad de  clase? Se insistió que no debe haber contradicción entre conciencia de clase y conciencia de identidad como pueblo; que toda persona tiene muchas identidades superpuestas (clase, pueblo, género) y valores superpuestos (paz, ecología, noviolencia) que no deben ser entendidos como contradictorios; se dijo que la relación de dominio o clase subalterna se reproduce también a nivel colectivo como nación hegemónica o dominante y nación subalterna; se tomó conciencia de las tres tradiciones territoriales (la jacobina o centralista, la federalista y la autodeterminativa) y del hecho que las soluciones independentistas y asimilativas no han dado resultado  se constataron la transversalidad  internacionalista, la negación de los imposibles lógicos (¿no puede haber nacionalismo de izquierdas ni izquierda nacionalista?), la paradoja  de ciertos marcos mentales (¿pueden los españoles imaginarse España sin Catalunya?), la cuestión  de la inmersión lingüística escolar como logro de la izquierda catalana y no de la burguesía, entre otras muchas.

IV) Legalidad versus legitimidad.  Se habló que el avance de la historia siempre ha sido resultado de rupturas, de la superación de los marcos legales; así, desde la supresión de la esclavitud hasta las sufragistas, que rompieron el marco de la legalidad; se afirmó que la Reforma de Lutero hace 500 años supuso de hecho una Declaración Unilateral de Independencia respecto de la Iglesia; se expuso que es necesario plantear seriamente el significado de la “desobediencia civil”. En este marco se planteó qué podría significar una nueva Constitución , visto que se habla de propuestas de reforma de la misma. Se consideró que, dada la actual correlación de fuerzas, con seguridad no trataría los ejes constitucionales de fondo (por ejemplo la monarquía o el modelo económico), por lo que, precisamente por ello, para la mayoría de catalanes en la actual situación un reforma cosmética no tiene ningún interés.

Tras una breve pausa llegó la hora de aportar soluciones al conflicto. Para unos se trataba de restablecer la Catalunya autónoma dentro del Estado recuperando  lo que el TC había suprimido del nuevo Estatut, tras ser refrendado por los catalanes. Para otros, como el “Café para todos” debería implantarse la “Soberanía para todos”, difundiendo el anhelo por toda España más allá de Madrid. También hubo quien  encontraba necesario ensanchar la base, sin urgencias ni esperar logros mastodónticos, sino con un trabajo capilar y de ósmosis. Desde el lado catalán hubo quien, tras serios estudios, había llegado a la conclusión de que no hay solución posible, porque el Estado nunca ha cumplido los pactos con Catalunya como demuestran  hechos tan escandalosos como que, según las cuentas territorializadas,  el déficit fiscal admitido por Hacienda en 2003 (últimos datos públicos)  es de 8.800M€ y de los 306 M€ comprometidos para emergencias  en cercanías para el período 2012-2016, se haya invertido sólo el 8% de aquella cantidad; por todo ello, según su entender, el mejor favor se podía solicitar era una buena ayuda para lograr  una emancipación no traumática. A lo que se le opuso desde el lado castellano que lo mejor era la emancipación de todos.

En cuanto a propuestas concretas se acordó que estos Encuentros para el Diálogo debían proseguir, a la estela de la fraternidad y acogimiento  de este primer encuentro, y se confió a los mismos que convocaron este primer Encuentro la propuesta del cómo y cuándo continuar.

Tras el buen clima experimentado, a pesar de las aristas del debate, el diálogo finalizó a las 6 en punto porque el AVE no espera.

 

Comparteix aquesta entrada

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *