… I en algunes orientacions del concili

Lluís Costa Bofill

En un llibret on es proposen les “Prioritats pastorals per al curs 2012-2013” del nostre bisbat de Girona, hi ha més d’una al·lusió al Concili Vaticà II que són molt significatives. Manifesten clarament quina valoració institucional es té i es projecta dels camins que va encetar el Concili per a la posada al dia de l’Església. Ara i aquí només en puc comentar una. Crec que és prou simptomàtica. És a l’apartat 3, pàgina 6 del llibret

Durant aquest Any de la Fe, la formació ha de ser una tasca prioritària. No oblidem que el Catecisme de l’Església Catòlica, el compendi del catecisme, el catecisme dels joves o YOUCAT són la font i la guia per oferir la formació.

Aquest any caldria centrar la formació en el Credo, el Símbol dels Apòstols, a partir del Catecisme de l’Església, i en algunes orientacions del Concili Vaticà II”.

Les afirmacions són exactes i diàfanes: la font i la guia (amb la preponderància que els dóna l’article determinat) per a una formació vigorosa de la fe és el Credo o Símbol dels Apòstols. Aquesta formulació intocable de veritats inamovibles, radicalment inculturada en un context històric de fa més de mil cinc-cents anys. I la millor manera per comprendre­la i convertir-la en vida és seguir les rutes marcades pel catecisme oficial, aquesta exposició establerta per quatre savis posseïdors de la doctrina segura, sense cap possibilitat d’apel·lació.

I, com una mena d’apèndix residual, per no rematar-lo a ple dia, també podem tenir en compte “algunes orientacions del Concili Vaticà II”, tot convidant-nos a interpretar l’adjectiu indefinit “algunes” com a “més aviat poques”.

Així ha acabat tant d’enrenou, tanta il·lusió i tant d’esforç col·legial del Concili Vaticà II mitjançant el qual el Sant Pare Joan XXIII volgué obrir les finestres de l’Església, per mantenir un diàleg franc i sincer amb el món i presentar-li la Bona Notícia de Jesús amb un llenguatge entenedor i un testimoniatge creïble.

De tota manera, encara que aquest sigui el pensament dominant, no és pas l’únic. És evident que l’Esperit no s’ha pas deixat empresonar i que té  prou força per inflar moltes veles i redreçar moltes rutes. Sí; encara som molts els que creiem en l’Esperit i en el Concili!

Comparteix aquesta entrada